20ist
19 بهمن 1401 - 11:52

تقویت شبکه نخبگانی در حکمرانی دانش بنیان

سرپرست دفتر سیاستگذاری معاونت علمی گفت: علاقه مند به دریافت پیشنهادات در زمینه تقویت شبکه نخبگانی در حکمرانی دانش بنیان هستیم تا در راستای تامین مالی آنها گام برداریم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، سید سعید منجم زاده در نشست تقویت شبکه نخبگانی در حکمرانی دانش بنیان با اشاره به اینکه در این دوره دغدغه‌های جدیدی در معاونت علمی مطرح شده است، افزود: در حال حاضر رویکرد معاون علمی بهره گیری از نظرات نخبگان برای رفع چالش‌های کشور است.

وی با تاکید بر اینکه استفاده از اندیشه های نخبگانی از رویکردهای تازه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان است، گفت: در این راستا تلاش داریم تا آرا و اندیشه‌های نخبگان اخذ و به بدنه حکمرانی و دولت منعکس کنیم.

منجم زاده با بیان اینکه معاونت علمی علاوه بر توسعه فناوری، با چالش‌هایی مانند آب، آلودگی و مهاجرت نخبگان مواجه است ادامه داد: از این رو مساله اصلی ما تنها محدود به توسعه فناوری نیست بلکه نیازمند بهبود آیین نامه‌ها و بهبود شرایط در همه زمینه ها به ویژه صادرات هستیم.

سرپرست دفتر سیاستگذاری معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان با اشاره به رویکرد جدید معاونت در زمینه تقویت شبکه نخبگانی در حکمرانی دانش بنیان تاکید کرد: علاقه مند هستیم تا پیشنهادات را دریافت کنیم تا در صورت لزوم، توافق نامه هایی برای تامین مالی آنها منعقد شود.

منبع: مهر
شناسه خبر: 1027227